ID registrátora Firma Ulica Mesto Telefón E-Mail
LOMT-0001 Lomtec.com a.s. Líščie údolie 5 Bratislava +421.232780100 domeny@lomtec.com
PFGE-0001 Róbert Fügedi PENTACOM-NET Komoča 327 Komoča +421.905641266 robi@pentacom.sk
UBOM-0703 Ľuboš Medvecký Revišné 271 Veličná +421.908566278 lubos.medvecky@gmail.com
IDEA-0034 Ideatech.sk s. r. o. Uhorská Ves 80 Uhorská Ves +421.948353574 domeny@ideatech.sk
EMIL-0130 Ing. Emil Barta Ďurgalova 7541/5 Bratislava +421.903282061 emil@bts.sk
DELN-0001 DELNET s.r.o. Bratislavská 135 Trenčín +421.905663824 delnet@delnet.sk
STAR-0156 STARLOCK, s.r.o. Považská 18 Nové Zámky +421.908391071 starlock.nz@gmail.com
SOFT-0077 SOFTWORK, s.r.o. Divinka 47 Divinka +421.910306806 softwork@softwork.sk
LUMA-0024 LUMAROS, s. r. o. Bystrická 5 Pezinok +421.903265580 lumaros2@gmail.com
VHEL-0001 Helena Petovsky VERBA Bošániho 9 Bratislava +421.336400764 info@petovsky.net
UPTO-0002 Univerzitné pastoračné centrum bl. Jozefa Freinademetza Staré grunty 36 Bratislava +421.905406679 hostmaster@upcba.sk
ABEL-0002 ABEL - Computer, s.r.o. A.Hlinku 6 Čadca +421.414332120 it@abel.sk
SOFT-0001 SOFTNET plus, spol. s r.o. Krajinská 95 Bratislava +421.905499768 pap@softnet.sk
KUZE-0001 KUZEL architekti s. r. o. Česká 23 Bratislava +421.911157505 juraj.zelman@gmail.com
REFI-0005 REFIMA s. r. o. Bratislavská 205 Horná Streda +421.917526781 martin.mraz@refima.eu
CONS-0108 Construction s.r.o. Nadlice 64 Nadlice +421.948900010 dempfliatko@gmail.com
DKTR-0003 DK Triumph, s. r. o. Šamorínska 10 Bratislava +421.917540735 du.keckes@gmail.com
WEDI-0009 WEDAS s.r.o. Novomeského 2 Nitra +421.910941635 wedas@matop.sk
XMED-0002 x.media s.r.o. Jána Stanislava 23 Bratislava +421.903424023 xmedia@xmedia.sk
MKAD-0001 MK ADVERTISING, s.r.o. Nevädzova 6 Bratislava +421.918401086 info@mkadvertising.sk