ID registrátora Firma Ulica Mesto Telefón E-Mail
INTE-0074 INTERNET STUDIO spol. s r.o. Mickiewiczova 2 Bratislava +420.774825165 martin@bucek.sk
ELVE-0017 ELVES s.r.o. M.R.Štefánika 42 Martin +421.905250758 at@elves.sk
APT--0001 Ing. Dušan Zagata - APT Smaragdová 53 Košice - mestská časť Západ +421.552028995 apt@apt.sk
GNOW-0001 GNOWEE, s.r.o. Átriová 10 Prievidza +421.910968086 hello@gnowee.com
KJFI-0001 KJF, s. r. o. Javorinská 1051/1 Myjava +421.903229094 office@kjf.sk
FUEL-0002 Fuel Factory s.r.o. Tajovského 6644/52 Prešov +421.907456098 punx@punx.sk
EKOL-0015 EKOLAS, s.r.o. Paderovce, Poľná 11/2 Jaslovské Bohunice +421.335592096 mariab@ekolas.sk
MATU-0017 pressitech s.r.o. Plynárenská 2 Bratislava +421.903788078 rg@pressitech.sk
WEBI-0011 WEBIO s.r.o. Krakovská 9 Košice +421.908107307 info@webio.sk
EMBE-0001 Embex, s.r.o. Hrušovská 43/A Bratislava +421.949540354 it@embex.sk
GREE-0084 NeoPixel s.r.o. Wuppertálska 57 Košice +421.908399628 davidovic@neopixel.sk
ZANI-0002 ZanIT s. r. o. Devínska cesta 999/15A Bratislava +421.265423623 roman.zanony@zanit.sk
TRAI-0012 Training & Consulting, s.r.o. Nezbudská Lúčka 2 Nezbudská Lúčka +421.948654510 frantisek.vrab@gmail.com
LUBE-0005 LuBesta, s.r.o. Dolnomajerská 1133/33 Sereď +421.907713153 vadik.lubos@gmail.com
MICH-2017 GETUP, s. r. o. Raveň 7099/9 Ružomberok +421.948273397 pastuchamichal@gmail.com
FAAC-0001 FAACSK s.r.o. Betliarska 12 Bratislava-Petržalka +420.724073622 tadeas.novak@twindesign.cz
BCTO-0005 Bc. Tomáš Halgaš Astrová 757/4 Bratislava +421.903209065 tomas@halgas.sk
WTHE-0001 WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizačná zložka Einsteinova 24 Bratislava +421.259101240 sysadminsdl@wolftheiss.com
KATO-0006 Katolícka univerzita v Ružomberku Hrabovská cesta 5512/1 Ružomberok +421.907808084 rudolf.kollar@ku.sk
KOFT-0004 ka.soft sk, s.r.o. Kolárovice 297 Kolárovice +420.777250840 jirka.kopecky@ka.cz