ID registrátora

REHO-0007

Firma

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Ulica

Kláštorná 4

Mesto

Kežmarok

Telefón

+421.524522181

E-Mail

kezmarok@redemptoristky.sk
Doména ID držiteľa Status domény Dátum expirácie