ID registrátora

INCZ-0001

Firma

INTERNET CZ, a.s.

Ulica

Ktiš 2

Mesto

Ktiš

Telefón

+420.383835353

E-Mail

domain@forpsi.com
Doména ID držiteľa Status domény Dátum expirácie
fcloud.sk INCZ-0001 OK 22.09.2023
chytraskdomena.sk INCZ-0001 OK 10.04.2024
cloud-forspi.sk INCZ-0001 OK 18.07.2024
cloudaruba.sk INCZ-0001 OK 12.01.2024
cloudforpsi.sk INCZ-0001 OK 16.07.2024
4psi-cloud.sk INCZ-0001 OK 18.07.2024
chytra-sk-domena.sk INCZ-0001 OK 10.04.2024