ID registrátora

INCZ-0001

Firma

INTERNET CZ, a.s.

Ulica

Ktiš 2

Mesto

Ktiš

Telefón

+420.383835353

E-Mail

domain@forpsi.com
Doména ID držiteľa Status domény Dátum expirácie
cloud-4psi.sk INCZ-0001 OK 18.07.2023
4psicloud.sk INCZ-0001 OK 18.07.2023
4psi-cloud.sk INCZ-0001 OK 18.07.2023
forpsi.sk INCZ-0001 OK 25.10.2023
fropsicloud.sk INCZ-0001 OK 18.07.2023
cloud-forpsi.sk INCZ-0001 OK 16.07.2023
forspi-cloud.sk INCZ-0001 OK 18.07.2023