ID registrátora

HLAV-0001

Firma

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Ulica

Primaciálne námestie 1

Mesto

Bratislava

Telefón

+421.259356224

E-Mail

network@bratislava.sk
Doména ID držiteľa Status domény Dátum expirácie
grossling.sk HLAV-0001 OK 08.08.2025
bratislava2030.sk HLAV-0001 OK 15.02.2023
iropba.sk HLAV-0001 OK 27.04.2025
e-bratislava.sk HLAV-0001 OK 29.06.2023
bratislava.sk HLAV-0001 OK 17.02.2024
bob.sk HLAV-0001 OK 29.09.2025
esluzbyba.sk HLAV-0001 OK 06.08.2023
kolektivnaimunita.sk HLAV-0001 OK 01.07.2023
bratislava2020.sk HLAV-0001 OK 06.03.2023
bratislavasarata.sk HLAV-0001 OK 16.11.2023
bratislavskisusedia.sk HLAV-0001 OK 27.04.2023