ID registrátora

CCLU-0001

Firma

Marián Brooš - Computer Club

Ulica

Wilsonovo nábrežie 16

Mesto

Nitra

Telefón

+421.377722440

E-Mail

mbroos@compclub.sk
Doména ID držiteľa Status domény Dátum expirácie
ccbb.sk CCLU-0001 OK 14.01.2024
compclub.sk CCLU-0001 OK 14.01.2024
computerclub.sk CCLU-0001 OK 14.01.2024