ID registrátora

AKCE-0001

Firma

AKCENT NOVA s.r.o.

Ulica

Partizánska cesta 112

Mesto

Banská Bystrica

Telefón

+421.484155163

E-Mail

domeny@akcent.sk
Doména ID držiteľa Status domény Dátum expirácie
erikakarova.sk AKCE-0001 OK 06.11.2024
schody-dvere.sk AKCE-0001 OK 03.10.2024
akcentnova.sk AKCE-0001 OK 14.04.2023
kmethandlova.sk AKCE-0001 OK 04.10.2023
l-29.sk AKCE-0001 OK 29.04.2024
ribeira.sk AKCE-0001 OK 01.07.2024
bcfmail.sk AKCE-0001 OK 03.03.2024
l29.sk AKCE-0001 OK 13.08.2025
optivus.sk AKCE-0001 OK 11.08.2023
fcnitra.sk AKCE-0001 OK 08.04.2024
plavarenhandlova.sk AKCE-0001 OK 17.01.2023
akcent.sk AKCE-0001 OK 23.01.2023
soastrade.sk AKCE-0001 OK 14.05.2023