Doména ID držiteľa ID registrátora Status domény Dátum expirácie
healyslovensko.sk ZONERSK-1011038 ZONE-0002 OK 26.01.2024
vurhpasi.sk VSKU-0001 WEBG-0001 OK 05.06.2024
lekarensmizany.sk WH-DFZZGYSD WEBH-0001 OK 27.02.2024
office-142.sk WS-25174 WEBS-0001 OK 02.02.2024
slovpap.sk SLOV-1285 NEON-0010 OK 27.05.2024
mk7.sk WS-34771 WEBS-0001 OK 03.06.2024
benote.sk WS-29463 WEBS-0001 OK 18.03.2024
eventovestany.sk WEBG-329898 WEBG-0001 OK 21.04.2024
aluprofil.sk WS-68921 WEBS-0001 OK 10.07.2024
uvn.sk USTR-0002 USTR-0002 OK 30.09.2023
oravsky-dvor.sk OGAK-0003 WEBS-0001 OK 11.02.2024
bystrican.sk CDLI-0001-1633 NEON-0010 OK 04.06.2024
apartmanspis.sk WS-33886 WEBS-0001 OK 13.04.2024
empatiavzp.sk WS-97905 WEBS-0001 OK 29.09.2023
darujsizdravie.sk WS-30957 WEBS-0001 OK 15.09.2023
opravapotrubia.sk WS-18751 WEBS-0001 OK 07.02.2024
alergenumzdar.sk WEBG-311079 REG-366491 OK 20.01.2024
znalekon.sk ZNAL-0002-3959 WEBG-0001 OK 08.10.2023
nadaciabvs.sk NADC-0078 2CRE-0001 OK 05.09.2024
gyrobowl.sk ONIK-1 ONIK-0002 OK 05.07.2024