ID držiteľa

ZONERSK-1008301
Doména ID registrátora Status domény Dátum expirácie
oskola.sk GRAN-0063CZ OK 15.01.2023