ID držiteľa

ZONERSK-1007300
Doména ID registrátora Status domény Dátum expirácie
mcdevelopment.sk ZONE-0002 OK 01.04.2023
cqs.sk ZONE-0002 OK 20.07.2023