ID držiteľa

TOOL-0014
Doména ID registrátora Status domény Dátum expirácie
duch.sk TOOL-0014 OK 19.11.2023
view.sk TOOL-0014 OK 05.10.2023
edoms.sk TOOL-0014 OK 21.04.2024