ID držiteľa

STNI-0003-4277
Doména ID registrátora Status domény Dátum expirácie
professore.sk NETR-0002 OK 21.08.2023
st-nicolaus.sk NETR-0002 OK 30.09.2023
extrafresh.sk NETR-0002 OK 23.05.2023
vodkanicolaus.sk NETR-0002 OK 16.09.2023
namenyi.sk NETR-0002 OK 10.04.2023
demanovka.sk NETR-0002 OK 30.09.2023
hruskovica.sk NETR-0002 OK 30.09.2023
londongin.sk NETR-0002 OK 10.04.2023
killvir.sk NETR-0002 OK 09.10.2022
e-bar.sk NETR-0002 OK 30.09.2023
vkuchynismedoma.sk NETR-0002 OK 12.11.2022
jubi.sk NETR-0002 OK 12.06.2023
klasikvodkajemna.sk NETR-0002 OK 10.04.2023
gin.sk NETR-0002 OK 30.09.2023
zazipribeh.sk NETR-0002 OK 07.04.2023
fernetcitrus.sk NETR-0002 OK 30.09.2023
stnicolaus.sk NETR-0002 OK 30.09.2023
nicolausvodkamix.sk NETR-0002 OK 29.07.2023
bozskachut.sk NETR-0002 OK 16.03.2023
beroniarioja.sk NETR-0002 OK 10.04.2023