ID držiteľa

FORPSI-S172828
Doména ID registrátora Status domény Dátum expirácie
frezanet.sk INCZ-0001 OK 02.02.2027
dispontea.sk INCZ-0001 OK 02.02.2027
podlahydensit.sk INCZ-0001 OK 20.08.2025
densitopmt.sk INCZ-0001 OK 20.08.2025
densitop.sk INCZ-0001 OK 20.08.2025
admintea.sk INCZ-0001 OK 02.02.2027
atemit.sk INCZ-0001 OK 02.11.2025
densitpodlahy.sk INCZ-0001 OK 20.08.2025