ID držiteľa

BLUE-0038
Doména ID registrátora Status domény Dátum expirácie
dogrocks.sk WEBH-0001 OK 26.10.2022
petpark.sk WEBH-0001 OK 23.04.2023
pet-park.sk WEBH-0001 OK 19.02.2023
navita.sk WEBH-0001 OK 28.01.2023
petparksk.sk WEBH-0001 OK 19.02.2023