ID držiteľa

AVSI-0001-1747
Doména ID registrátora Status domény Dátum expirácie
avssro.sk MARE-0015 OK 10.10.2023